domov Podjetje povpraševanje
member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje

Gozdni sortimenti

okrogli les - hlodovina:

  • listavcev (hrast, bukev, jesen, oreh, javor, češnja, lipa, gaber)
  • iglavcev (smreka, jelka, macesen)

droben tehnični les

celulozni les iglavcev

les za plošče

ar©tur